poniedziałek, 24 lutego 2014

Dopowiedzenia - Tajemnice Radosne

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

Tajemnica 1. Zwiastowanie
1. którego poczęcie zwiastował Anioł
2. który począł się Ducha Świętego
3. który nie naruszył Twego panieństwa
4. który będzie wielki
5. który będzie nazwany Synem Najwyższego
6. któremu Bóg da tron ojca Dawida
7. którego królestwu nie będzie końca
8. którego poczęciu powiedziałaś „tak”
9. który przyjął Twą pokorną wolę
10. który sobie wybrał Ciebie za Matkę

Tajemnica 2. Nawiedzenie
1. którego nosiłaś w swym łonie
2. z którym nawiedziłaś dom Elżbiety
3. z którego przybycia rozradował się Jan
4. który napełnił Elżbietę Duchem Świętym
5. który uczynił Ci wielkie rzeczy
6. którego imię jest święte
7. którego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
8. który rozprasza pysznych
9. który wywyższa pokornych
10. który łaknących napełnia dobrami

Tajemnica 3. Narodzenie Jezusa
1. którego porodziłaś w stajence
2. którego owinęłaś w pieluszki i złożyłaś w żłobie
3. którego karmiłaś swą dziewiczą piersią
4. którego Aniołowie wielbili śpiewem Gloria
5. któremu jako pierwsi cześć oddali pasterze
6. do którego gwiazda przywiodła Mędrców
7. któremu Mędrcy złożyli pokłon
8. którego Mędrcy uczcili złotem, kadzidłem i mirrą
9. na którego życie nastawał Herod
10. który musiał szukać ucieczki w Egipcie

Tajemnica 4. Ofiarowanie Jezusa
1. którego obrzezano ósmego dnia
2. któremu imię przed poczęciem nadał Anioł
3. którego wraz z Józefem zaniosłaś do świątyni
4. czterdzieści dni po narodzeniu ofiarowany Bogu
5. wykupiony parą ubogich gołąbków
6. wzięty na ręce przez starca Symeona
7. którego starzec Symeon pobłogosławił
8. który jest światłem na oświecenie pogan
9. który jest chwałą ludu Izraela
10. on jest znakiem, któremu sprzeciwiać się bedą

Tajemnica 5. Znalezienie Jezusa
1. z którym co roku pielgrzymowałaś do Jerozolimy
2. który pozostał sam w świątyni
3. którego szukałaś wśród krewnych i znajomych
4. który w świątyni słuchał uczonych i pytał
5. którego mądrością wszyscy się zdumiewali
6. który przebywał w Domu Ojca swego
7. który powrócił z Tobą i Józefem do Nazaretu
8. który był Tobie i Józefowi we wszystkim posłuszny
9. który pomnażał swą mądrość
10. rosnący w łasce u Boga i u ludzi

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz