poniedziałek, 24 lutego 2014

Dopowiedzenia - Tajemnice Chwalebne

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

Tajemnica 1.: ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
1. który zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia
2. którego pusty grób odkryła Maria Magdalena
3. którego pusty grób zobaczyli Jan i Piotr
4. który ukazał się Marii Magdalenie jako ogrodnik
5. który wstąpił do swojego i naszego Ojca
6. który stanął pośrodku uczniów pomimo zamkniętych drzwi
7. który ukazał uczniom swoje przebite ręce i bok
8. który posłał swych uczniów
9. który tchnął w uczniów Ducha Świętego
10. który udzielił Apostołom władzy odpuszczania grzechów

Tajemnica 2.: WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA
1. który ganił niewiarę i zatwardziałość serca Apostołów
2. który nakazał uczniom, by byli Jego świadkami
3. który otworzył umysły Apostołów, aby mogli rozumieć Pisma
4. który wezwał uczniów, by nauczali cały świat
5. który obiecał, że przepowiadaniu będą towarzyszyć znaki
6. któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi
7. który przykazał uczniom udzielać chrztu narodom
8. który czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu wstąpił do nieba
9. który zasiada po prawicy Ojca
10. który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata

Tajemnica 3.: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
1. który się począł z Ducha Świętego
2. który swego Świętego Ducha zesłał wszystkim wiernym
3. który chrzci nas Duchem Świętym
4. na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy
5. na którym spoczął Duch Święty
6. który ostrzega nas przed bluźnierstwem przeciw Duchowi
7. który obiecał uczniom zesłanie Ducha Pocieszyciela
8. którego Ducha Apostołowie oczekiwali w Wieczerniku
9. który w dzień Pięćdziesiątnicy zesłał nam Ducha Świętego
10. którego Ducha Świętego we chrzcie świętym otrzymaliśmy

Tajemnica 4.: WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ
1. który Ciebie, wziął do nieba
2. który Ciebie, posadził po swej prawicy
3. który Ciebie, dał nam za pośredniczkę łask wszelkich
4. któregoś Ty jest Matką nieskalaną
5. któregoś Ty jest Matką najczystszą
6. któregoś Ty jest Matką dziewiczą
7. któregoś Ty jest Matką nienaruszoną
8. któregoś Ty jest Matką najmilszą
9. którego dóbr niebieskich na wieki zażywasz
10. którego chwałę już teraz dzielisz

Tajemnica 5.: UKORONOWANIE MB
1. który Ciebie, uczynił królową nieba i ziemi
2. który Ciebie, uczynił królową Aniołów
3. który Ciebie, uczynił królową Patriarchów
4. który Ciebie, uczynił królową Proroków
5. który Ciebie, uczynił królową Apostołów
6. który Ciebie, uczynił królową Męczenników
7. który Ciebie, uczynił królową Wyznawców
8. który Ciebie, uczynił królową Dziewic
9. który Ciebie, uczynił królową wszystkich Świętych
10. który Ciebie uczynił królową różańca świętego

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz