poniedziałek, 24 lutego 2014

Dopowiedzenia - Tajemnice Bolesne

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

Tajemnica 1. Konanie w Ogrojcu
1. który wzywa nas do czujności
2. który trwożył się i smucił w ogrodzie Getsemani
3. który oblewał krwawym potem
4. który prosił Ojca, by zabrał od Niego kielich męki
5. który przyjął wolę Ojca
6. którego Anioł pocieszał
7. którego zdradził pocałunek Judasza
8. który uzdrowił odcięte ucho sługi arcykapłana
9. który wzywa nas, byśmy się modlili i czuwali
10. który wzywa nas, byśmy nie ulegli pokusie

Tajemnica 2. Biczowanie Jezusa
1. którego Piotr trzykroć się zaparł
2. spoliczkowany przed sądem arcykapłana
3. przez Sanhedryn uznany bluźniercą
4. z szat po raz pierwszy obnażony
5. do słupa przywiązany
6. którego ciało szarpano biczami
7. za nas wydany
8. cichy i pokornego serca
9. który przyszedł, by zbawić to, co zginęło
10. nie lękający się tych, którzy ducha zabić nie mogą

Tajemnica 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
1. którego nie potępił namiestnik rzymski
2. którym wzgardził naród wybrany
3. którego koronę upleciono z cierni
4. którego berło zrobiono z trzciny
5. na pośmiewisko w szkarłat ubrany
6. wyszydzony i wyśmiany
7. bity po głowie i opluwany
8. wyprowadzony to tłumu przez Piłata
9. o którym Piłat rzekł: „Oto człowiek”
10. który oczekuje od nas miłosierdzia

Tajemnica 4. Droga Krzyżowa
1. któremu krzyż na ramiona włożono
2. który pod krzyżem upadał
3. któremu pomagał przymuszony Szymon
4. który pocieszał płaczące niewiasty
5. który wziął na siebie nasze niemoce
6. którego wzywa nas, byśmy się zaparli siebie
7. który uczy nas miłości nieprzyjaciół
8. który którego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie
9. który poniósł nasze choroby
10. który, wzywa nas, byśmy szli za Nim

Tajemnica 5. Ukrzyżowanie Jezusa
1. z szat odarty
2. na krzyżu rozciągnięty
3. do krzyża przybity
4. żółcią i octem pojony
5. policzony między złoczyńców
6. któremu tłumy urągały
7. który dał nam Maryję za Matkę
8. który oddał ducha w ręce Ojca
9. po którego śmierci zasłona Przybytku się rozdarła
10. którego złożono do grobu Józefa z Arymatei

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz