sobota, 22 marca 2014

Różaniec: lekarstwo na złe relacje

http://bielsko.gosc.pl/


Hałcnów, to sanktuarium, w którym rodzice od lat modlą się za swoje dzieci (foto: bielsko.gosc.pl).Od kilku lat w diecezji bielsko-żywieckiej upowszechnia się zainicjowana w Gdańsku krucjata modlitwy rodziców za dzieci. Podejmujący ją organizują się w Róże - podobnie, jak Żywy Różaniec. Dwudziestoosobowe wspólnoty tworzą ojcowie i matki lub rodzice pojedynczo. Przyrzekają sobie codzienną modlitwę z rozważeniem jednej tajemnicy różańca. To niewiele, zajmuje tylko kilka minut, a o owocach osoby zaangażowane w dzieło mówią coraz częściej i coraz bardziej przekonywującą. Tym, co najbardziej pociąga w ruchu, jest wymiar ekspiacyjny: modlitwa na różańcu traktowana jest jako rodzaj zadośćuczynienia za błędy wychowawcze, zaniedbania oraz zranienia, jakie mogły powstać w przestrzeni relacji rodziców i dzieci.

W dzieło mogą się włączać rodzice w każdym wieku. Również wiek dzieci, za które się modlą nie ma znaczenia. Często do zawiązania Róż dochodzi w szkole, przy okazji przygotowania najmłodszych do pierwszej Komunii świętej lub Bierzmowania. Ale rodzice podejmują modlitwę różańcową także za swoje dorosłe dzieci, podobnie jak rodzice chrzestni - za swoje dzieci chrzestne. Ruch zrzesza więc kobiety i mężczyzn w różnym wieku, różnych zawodów i z różnym wykształceniem. Tego rodzaju czynniki nie mają przecież żadnego znaczenia dla podjętej modlitwy. Liczy się tylko chęć o dobre zorganizowanie grupy. Dba o to zelator - osoba odpowiedzialna, która komunikuje się z członkami róży nie tylko osobiście, ale coraz częściej także przez internet i przy pomocy telefonu komórkowego. Zelator pilnuje, by członkowie róży odmawiali właściwe tajemnice - tak, by cała róża, codziennie odmówiła w sumie cały różaniec.

Różaniec Rodziców za Dzieci stawia także na osobistą formację duchową członków. Właśnie dlatego w najbliższą sobotę 29 marca w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie odbędzie się diecezjalny dzień skupienia Róż Różańca Rodziców za Dzieci. O godz. 9:00 pielgrzymi odmówią wyjątkowy różaniec - koronkę do Siedmiu Boleści Maryi. Wezmą udział w Eucharystii i wysłuchają konferencji na temat udziału Maryi w zbawczym dziele Jezusa. Będzie też czas na indywidualne spotkania i rozmowy. Dlatego do udziału w pielgrzymce zaproszone są także te osoby, które jeszcze nie należą do Róż Rodziców za Dzieci, a chciałby się włączyć w to wyjątkowe dzieło. Spotkanie będzie też pokłosiem obchodzonego w tym tygodniu Dnia Świętości Życia.

Więcej informacji o Różańcu Rodziców za Dzieci można znaleźć na stronach: www.rodzice59.blogspot.com oraz www.rozaniecrodzicow.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz