poniedziałek, 24 lutego 2014

Dopowiedzenia - Tajemnice Światła

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego...

Tajemnica 1.: CHRZEST W JORDANIE
1…którego przyjście zapowiadał Jan Chrzciciel
2…który chrzci nas Duchem Świętym
3…który przykazał Janowi, by ten Go ochrzcił
4…na którego zstąpił Duch Boży w postaci gołębicy
5…o którym Ojciec zaświadczył „Ten jest Syn mój miły”
6…który pościł na pustyni przez czterdzieści dni
7…który był trzykrotnie kuszony przez diabła
8…który wzywa nas do nawrócenia
9…który powołał uczniów spośród rybaków
10…który uzdrawiał wszelką chorobę wśród ludu

Tajemnica 2.: CUD NA GODACH W KANIE GALILEJSKIEJ
1…który jest Mesjaszem, zapowiedzianym w Prawie
2…który jest zapowiedzianą Jakubowi drabiną do nieba
3…o którym powiedziałaś: „Uczyńcie, co wam powie”
4…który przemienił sześć stągwi wody w wino
5…którego cud w Kanie Galilejskiej był pierwszym znakiem
6…którego ciało jest prawdziwą świątynią Bożą
7…który sam jeden wie, co jest w człowieku
8…który oczekuje narodzonych z wody i z Ducha
9…który wzywa do poddania się tchnieniu Ducha Świętego,
10… jedyny, co zstąpił z nieba

Tajemnica 3.: PRZEPOWIADANIE KRÓLESTWA BOŻEGO
1…który nauczał o Królestwie w przypowieściach
2…który uczy, że Królestwo Boże jest ukryte
3…którego Królestwo wzrasta niczym ziarno
4…którego Królestwo podobne jest do zakwasu chlebowego
5…do którego Królestwa wiedzie ciasna brama
6…którego Królestwo należy do tych, co są podobni dzieciom
7…który szuka owcy zagubionej
8…który raduje się każdym nawróconym grzesznikiem
9…który ostrzega, że bogaczom trudno wejść do Królestwa
10…który objawił nam, że Królestwo już jest pośród nas

Tajemnica 4.: PRZEMIENIENIE
1…w którym Piotr wyznał oczekiwanego przez Izrael Mesjasza
2…który uczniom swą śmierć i zmartwychwstanie zapowiedział
3…który wzywa nas, byśmy myśleli o tym, co Boże
4…który przemienił się przed Piotrem, Jakubem i Janem,
5…którego szaty stały się lśniąco białe
6…z którym rozmawiali Mojżesz i Eliasz
7…o którym Ojciec zaświadczył: „To jest Syn mój umiłowany”
8…który objawia, że dla wierzącego wszystko jest możliwe
9…który wymaga, by pierwszy był sługą wszystkich
10…który objawia, że kto nie jest przeciwko Niemu, jest z Nim

Tajemnica 5.: USTANOWIENIE EUCHARYSTII
1…który podczas Ostatniej Wieczerzy umył nogi uczniom
2…który nakazał nam nawzajem sobie służyć
3…który daje nam nowe przykazanie miłości
4…który jest drogą, prawdą i życiem
5…którego Pascha wybawia nas z niewoli grzechu
6…który przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew
7…którego Krew jest krwią Nowego Przymierza
8…który wzywa nas do czujności i modlitwy
9…który daje nam pokój, którego świat dać nie może
10…który zwyciężył świat

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz