piątek, 29 listopada 2013

Jak założyć Różę Różańca Rodziców za Dzieci?


1. Zadeklarować się że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) w intencji jw. dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób które uczestniczą w róży. - ma to być modlitwa z wiarą - patrz List apostolski Ojca Św. Jana Pawła II "Rosarium Virginis Mariae". Modlimy się u siebie w domu.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o jedną do przodu; np. jeśli odmawiałem Zwiastowanie, to za miesiąc Nawiedzenie, a w kolejnym Narodzenie itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia pierwszą tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca.

3. Zgłosić się do inicjatorów tego dzieła i zapoznać z zasadami - podając kto się będzie modlił, za kogo, i adres lub inny sposób kontaktu np. telefon). Można również przyjąć na siebie odpowiedzialność za moderowanie takiej róży(dla moderatora takiej róży). Zaproponować Świętego patrona róży. Dbać o swój rozwój duchowy i mówić o tym dziele innym, zachęcać innych do takiej właśnie formy modlitwy za dzieci.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz